Stiebel Eltron - Danmarks mest effektive luft til vand varmepumpe

En 7,7 kW Stiebel Eltron luft til vand varmepumpe kan dække et varmetab på hele 11,537 kW.

Det har jeg en syns- og skønsmands ord for.


Skulle du få leveret en underdimensioneret varmepumpe, så mærk dig disse ord:

Der findes IKKE - i lovens forstand - underdimensionerede varmepumper i Retsstaten Danmark.

Du skal IKKE forvente, at få hjælp af eksperterne - de flygter over hals og hoved.


Læs mere her »

Skulle du føle dig bedraget af en syns- og skønsmand, så mærk dig disse ord:

En syns- og skønsmand kan IKKE - i lovens forstand - begå bedrageri i Retsstaten Danmark.


Læs mere her »

Vidste du?

·         At VVS firmaet i en retssag kan påberåbe sig udbedringsret og derigennem forlange ekstraordinære ikke aftalte efterisoleringer for 35% af varmepumpens købspris indregnet i husets varmetab.
Via et smuthul i købelovens § 2 stk. 2.
Også selvom disse efterisoleringer har en horribel effektiv tilbagebetalingstid på 85 år ved en rente på 4%.
Og så endda en udbedringsret, som er for forbrugerens egen regning.

·         At det er varmepumpens maksimale teoretiske ydelse, der lægges til grund i en retssag.
Det er IKKE korrekt dimensionering af varmepumpen, der lægges til grund for om en varmepumpe er underdimensioneret ved en retssag.

·         At det IKKE er varmepumpens maksimale ydelse ved klimaforholdene i Danmark, men ved klimaforholdene i Strasbourg, der lægges til grund i en retssag.
Strasbourg ligger i Frankrig på højde med Paris – godt 700 km syd for den danske grænse og ca. 1.050 km syd for Skagen.
En Stiebel Eltron 7,7 kW varmepumpe har i Danmark en maksimal teoretiske ydelse, der kan dække et varmetab på 9,567 kW.
I Strasbourg har eksakt den samme varmepumpe en maksimal teoretiske ydelse, der kan dække et varmetab på 11,115 kW.

·         At en varmepumpes maksimale teoretiske ydelse er afhængig af husets størrelse.
Jo større hus jo større er varmepumpens maksimale teoretiske ydelse.
En Stiebel Eltron 7,7 kW varmepumpe har i et hus på 170 m2 en maksimal teoretiske ydelse, der kan dække et varmetab på 9,567 kW.
I et hus på 240 m2 har eksakt den samme varmepumpe en maksimal teoretiske ydelse, der kan dække et varmetab på 10,240 kW.
I et hus på 300 m2 har eksakt den samme varmepumpe en maksimal teoretiske ydelse, der kan dække et varmetab på 10,720 kW.

·         At en varmepumpes maksimale teoretiske ydelse er afhængig af antal beboere huset er dimensioneret til.
Jo flere beboere jo større er varmepumpens maksimale teoretiske ydelse.
En Stiebel Eltron 7,7 kW varmepumpe har i et hus på 170 m2, der er dimensioneret til 1 beboer en maksimal teoretiske ydelse, der kan dække et varmetab på 9,255 kW.
I et hus på 170 m2, der er dimensioneret til 4 beboere har eksakt den samme varmepumpe en maksimal teoretiske ydelse, der kan dække et varmetab på 9,567 kW.
I et hus på 170 m2, der er dimensioneret til 10 beboere har eksakt den samme varmepumpe en maksimal teoretiske ydelse, der kan dække et varmetab på 9,647 kW.

·         At de normer, formler, graddagsoversigter og beregningsmetoder, der anvendes til beregning af en varmepumpes maksimale teoretiske ydelse er hemmelige og bevogtet bedre end kronjuvelerne.

·         At et varmeanlæg til helårsopvarmning i Danmark kun skal kunne varme huset op til 17° ved en udetemperatur på -12°.
Eller tilsvarende kun skal kunne varme huset op til ved en udetemperatur på -20°.

Ovenstående beregninger er lavet ud fra forudsætninger om 10% effekttab til afisning af varmepaneler, 10% effekttab til opvarmning af varmt vand minus den tid det teoretisk tager at opvarme varmt vand samt 2% transmissionstab.

Du køber katten i sækken

Varmepumpebranchen har føjet en helt ny dimension til begrebet "At købe katten i sækken".

Varmepumpebranchen lover guld og grønne skove når de skal sælge deres varmepumper.

Når det så går galt fordi man får leveret en underdimensioneret varmepumpe og derfor ender i en retssag, så gælder der helt andre - hemmelige - regler.